Aktivnosti

Općenito

Dječji vrtić Školjkica slijedi suvremeni pedagoški pristup djetetu uvažavajući nove pristupe, nove programe. Poticanje djetetova rasta i razvoja, zadovoljavanje djetetovih prava i potreba osnovni je zadatak našeg Vrtića. Sukladno tomu potičemo djecu na aktivnosti u cilju njihovog razvoja.

Svaki dan u tjednu ima svoju umjetničku ili sportsku aktivnost, koja započinje u približno isto vrijeme, što djeci daje osjećaj sigurnosti.

Vrste aktivnosti

Modeliranje
Modeliranje se radi tehnikom glinamola. Djeca osjećaju kako materijal postupno omekšava da bi ga mogla oblikovati prema svojim željama.
Pjevanje
Glazbeni odgoj je u najužoj vezi sa razvojem senzornih i motoričkih sposobnosti, razvojem navika i kulturom ponašanja, razvojem mišljenja i stvaralačke fantazije.
Slikanje - Crtanje
Dijete doživljava boje samo za sebe prije nego se pomješaju. Slikanje prati priča o boji. Svrha te priče je prenijeti nešto o duhovnoj kvaliteti boje.
Euritmija
Euritmija je umjetnost pokreta, vidljivi govor. Euritmija djeluje harmonično u uspostavljanju ravnoteže kod djeteta, te ima socijalno balansirajuću funkciju.

DNEVNI RASPORED AKTIVNOSTI

Dijete ima neprestano i jako izraženu potrebu za aktivnošću koje se ogleda u njegovoj igri. Igra je temeljna, dominantna dječja aktivnost u kojoj svako dijete provodi veći dio vremena. U igri kroz vlastiti aktivitet dijete se najbrže razvija fizički i psihički, razvija sebe i svoju osobnost a istovremeno izražava svoja raspoloženja osjećaje, ulazi u raznovrsne odnose i ponašanja i uspostavlja bogatu komunikaciju.

Obzirom da je igra snažno motivacijsko sredstvo koje potiče maksimalan interes djeteta u i kroz igru dijete najbrže i najlakše uči neposredno kroz vlastiti aktivitet, uči čineći.

"Samo putem igre i najvećim korištenjem IGRE mogu se do maksimuma koristiti dječji kapaciteti." - I. Furlan

Igra je osnov svih aktivnosti djeteta u našem vrtiću , kojoj nastojimo osigurati sredinu bogatu emocionalnim, materijalnim i kulturnim poticajima. Briga za IGRU djeteta ogleda se u svakodnevnom osmišljavanju i stvaranju uvjeta za IGRU. Naša nastojanja su usmjerena ka osmišljavanju odnosno korištenju svih situacija kao odgojnih u svim interakcijama s djetetom nastojimo odgojno i stručno djelovati.

Ciljevi aktivnosti

Sve aktivnosti koji se biraju za rad s djecom u skladu su sa tijekom godišnjih doba i usklađene sa programom rada, s posebnim naglaskom na razvijenje i njegovanje djetetovih znanja, vještina te kreativnosti.

PSIHOFIZIČKI RAZVOJ

- Svako dijete ima pravo na život u zdravoj sredini, optimalne uvjete za rast, razvoj i učenje, kako bi se skladno razvijalo u tjelesnom, umnom, emocionalnom i socijalnom pogledu, u uvjetima slobode, dostojanstva, prihvaćanja, ljubavi i razumijevanja.

- U jaslicama i vrtiću zadatak nam je da djelujemo svestrano na cjelokupan razvoj svakog djeteta, uzimajući u obzir njegovu osobnost i specifične potrebe.

- I mi odrasli i naša djeca imamo određene potrebe: osnovne, biološke kao što su: disanje, hrana, piće...sigurnost; te psihološke potrebe koje psiholog Glasser dijeli na:

LJUBAV - potreba da pripadamo nekome, da volimo i budemo voljeni, da smo sigurni u društvu određenih osoba;

MOĆ - potreba da nas drugi vide kao važne osobe, da smo štovani, da vjerujemo u sebe;

SLOBODA - potreba za samostalnim odlučivanjem, izborom;

ZABAVA - potreba da se igramo, smijemo, idemo na mjesta na kojima uživamo...

- Iz djetetovih potreba (bioloških i psiholoških) proizlaze razvojni zadaci koje odgojitelji postavljaju kao osnovu svog odgojno-obrazovnog rada s djecom. Osnovni su nam zadaci: da je dijete vedro, veselo i zadovoljno u grupi, da dolazi sa radošću i povjerenjem , da se razvija u sigurnu i samopouzdanu osobu, da uživa u spontanoj i vođenoj igri razvijajući pritom svoje sposobnosti : motoričke, spoznajne, govorne, socio-emocionalne i kreativne.

- Odgojni utjecaj provodi se kroz: cjelokupno ozračje u kojem dijete živi u predškolskoj ustanovi ( materijalno okruženje, djetetove interakcije s drugima, osobnost i ponašanje odgojitelja, cjelokupni odnosi u ustanovi, odnosi roditelja i odgojitelja....), svakodnevne životne situacije (hranjenje, oblačenje, odlasci i dolasci...), planski stvorene situacije koje se organiziraju s ciljem usvajanja znanja, vještina, razvijanja stavova i poticanje socijalno prihvatljivog ponašanja.

- Svaki trenutak boravka djeteta u vrtiću pažljivo je planiran i osmišljen: od jutarnjeg sakupljanja, doručka, spontanih i vođenih aktivnosti, igre na zraku, ručka, dnevnog odmora..kako bi u svakoj i kroz svaku situaciju dijete nešto naučilo te napravilo pomak u svom razvoju.

- Cilj nam je da se svako dijete osjeti prihvaćeno u grupi, stekne prijatelje, nauči dijeliti, pomagati, planirati igru i dogovarati se. Trudimo se da dijete postepeno nauči biti samostalno u jelu, oblačenju, održavanju osobne higijene, izražavanju potreba, mišljenja, zaključaka i odluka. Potičemo ga da otkrije, izrazi i razvije svoje talente i sposobnosti koje je rođenjem dobilo. Učimo dijete kroz igru da spoznaje svijet oko sebe - događaje u prirodi i društvu. Kreativno se izražava kroz razne modalitete: slika, modelira, glumi, crta, priča, pjeva, pleše, recitira...

- Redovito njegujemo zdrav duh u zdravom tijelu, potičući razvoj motorike u skladu sa djetetovom dobi i mogućnostima. Radimo na kontinuiranom razvoju govornog, a i drugih oblika izražavanja i stvaranja. Potičemo kod djeteta usvajanje znanja o sebi, o drugim ljudima, o živoj i neživoj prirodi te o važnosti poštivanja svakog živog bića.Razvijamo pozitivne stavove : o vrijednosti života i važnosti svakog živog bića, o jednakosti svih ljudi, pravdi, miru, važnosti poštivanja ljudskih prava, potrebi pridržavanja pravila...

- Podržavamo usvajanje i njegovanje temeljnih humanih vrijednosti : ljubav, prijateljstvo, suosjećanje, solidarnost, istinoljubivost, nenasilje...

- Potičemo razvoj pozitivnih osobina ličnosti : samopouzdanje, emocionalna stabilnost, samokontrola, samostalnost, odgovornost, radoznalost, kreativnost, empatija...