Redoviti program

ŠTO JE TO REDOVITI PROGRAM?

Redoviti program je cjeloviti razvojni 10-satni temeljni program koji se provodi za djecu od prve godine života do polaska u školu. On u prvi plan stavlja DIJETE, njegove potrebe, njegova prava, te sustavno poticanje cjelovitog razoja djeteta.

Osnovno polazište našeg rada čine : Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ( Narodne novine 10/97) i Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece ( Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)

REDOVITI PROGRAM I DIJETE

U radu sa djecom njegujemo individualni pristup djetetu, što znači da uvažavamo individualne razlike i osobitosti svakog pojedinog djeteta te ih koristimo kao okosnicu u planiranju našeg rada i kreiranju razvojno poticajnog okruženja u kojem dijete boravi.

Posebnu brigu vodimo o zdravlju, prehrani i sigurnosti djeteta, kao i o pravovremenom i primjerenom zadovoljavanju njegovih osnovnih, socijalnih i osobnih potreba.

Kroz svakodnevne situacije i aktivnosti u grupi omogućujemo djetetu da razvija svoje socijalne vještine te da uči i živi svoja prava.

Trudimo se osigurati bogatstvo materijala i doživljaja kroz koje dijete, putem taktilnih, auditivnih, vizualnih i okusnih doživljaja, može dobiti što cjelovitiju i potpuniju sliku svijeta koji ga okružuje. Učimo čineći!

Upoznajemo dijete sa raznim oblicima izražavanja - literarnim, glazbenim, likovnim i izražavanjem pokretom. Potičemo kreativnost, domišljatost i inicijativnost u djetetovu djelovanju.

Pomažemo djetetu da usvoji higijenske navike. Pomažemo mu da postane svjesno svojih, kako osnovnih tako i drugih potreba te ga, u skladu sa njegovom dobi, potičemo na samostalnost pri njihovom zadovoljavanju.

Potičemo razvoj emocionalne osjetljivosti djece, razvijamo toleranciju i pozitivan odnos prema različitostima u svijetu u kojem živimo.

Stvaramo ozračje koje potiče razvoj pozitivne slike o sebi i svojim sposobnostima.

Kao najučinkovitiju metodu učenja djece predškolske dobi njegujemo slobodnu igru.

NAŠ JE CILJ POMOĆI DJETETU DA SE RAZVIJE U SAMOPOUZDANU, SAMOSTALNU, EMOCIONALNO SENZIBILNU, ODGOVORNU, KREATIVNU I PRIJE SVEGA SRETNU I ZADOVOLJNU OSOBU.

Vrste programa

Dvije vrste programa namjenjena djeci zaposlenih roditelja kojima je smještaj djeteta u vrtić nužan kako bi mogli obavljati svoj posao, su:

Programi osiguravaju djeci

U sklopu programa djeci je osigurano:

Ciljevi programa