HomePorukadječji vrtić školjkica zadar
 
Info

Sve novosti i informacije o vrtiću ili aktivnostima djece možete dobiti na telefonskom broju:

023 220 097

Upisi

Upise vršimo tijekom cijele godine. Prijavnicu za upis možete pronaći klikom na poveznice ispod.

.doc.pdf
 

Dokumentacija za upis

 1. Preslika rodnog lista ili domovnice djeteta
 2. Potvrda poduzeća, ustanove, obrta roditelja / skrbnika o radnom odnosu s OIB roditelja / skrbnika - izvornik
 3. Liječničko uvjerenje - o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) – izvornik
 4. Preslika osobne iskaznice roditelja ili skrbnika
 5. Preslika rodnog lista ili domovnice za drugu djecu (braća ili sestre)
 

Postupak upisa

 1. Popunjavanje zahtjeva
 2. Slanje zahtjeva te ostale dokumentacije
 3. Inicijalni intervju

Program

Redoviti program
ŠTO JE TO REDOVITI PROGRAM?

Redoviti program je cjeloviti razvojni 10-satni temeljni program koji se provodi za djecu od prve godine života do polaska u školu. On u prvi plan stavlja DIJETE, njegove potrebe, njegova prava, te sustavno poticanje cjelovitog razoja djeteta.

Osnovno polazište našeg rada čine : Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ( Narodne novine 10/97) i Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece ( Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)

REDOVITI PROGRAM I DIJETE

U radu sa djecom njegujemo individualni pristup djetetu, što znači da uvažavamo individualne razlike i osobitosti svakog pojedinog djeteta te ih koristimo kao okosnicu u planiranju našeg rada i kreiranju razvojno poticajnog okruženja u kojem dijete boravi.

Posebnu brigu vodimo o zdravlju, prehrani i sigurnosti djeteta, kao i o pravovremenom i primjerenom zadovoljavanju njegovih osnovnih, socijalnih i osobnih potreba.

Kroz svakodnevne situacije i aktivnosti u grupi omogućujemo djetetu da razvija svoje socijalne vještine te da uči i živi svoja prava.

Trudimo se osigurati bogatstvo materijala i doživljaja kroz koje dijete, putem taktilnih, auditivnih, vizualnih i okusnih doživljaja, može dobiti što cjelovitiju i potpuniju sliku svijeta koji ga okružuje. Učimo čineći!

Upoznajemo dijete sa raznim oblicima izražavanja - literarnim, glazbenim, likovnim i izražavanjem pokretom. Potičemo kreativnost, domišljatost i inicijativnost u djetetovu djelovanju.

Pomažemo djetetu da usvoji higijenske navike. Pomažemo mu da postane svjesno svojih, kako osnovnih tako i drugih potreba te ga, u skladu sa njegovom dobi, potičemo na samostalnost pri njihovom zadovoljavanju.

Potičemo razvoj emocionalne osjetljivosti djece, razvijamo toleranciju i pozitivan odnos prema različitostima u svijetu u kojem živimo.

Stvaramo ozračje koje potiče razvoj pozitivne slike o sebi i svojim sposobnostima.

Kao najučinkovitiju metodu učenja djece predškolske dobi njegujemo slobodnu igru.

NAŠ JE CILJ POMOĆI DJETETU DA SE RAZVIJE U SAMOPOUZDANU, SAMOSTALNU, EMOCIONALNO SENZIBILNU, ODGOVORNU, KREATIVNU I PRIJE SVEGA SRETNU I ZADOVOLJNU OSOBU.

Vrste programa
Dvije vrste programa namjenjena djeci zaposlenih roditelja kojima je smještaj djeteta u vrtić nužan kako bi mogli obavljati svoj posao, su:
 • cjelodnevni 10 satni program za djecu vrtićke dobi (djeca od 3 do 6 godina starosti)
 • cjelodnevni 10 satni program za djecu jasličke dobi (djeca od 1 do 3 godine starosti)
Programi osiguravaju djeci
U sklopu programa djeci je osigurano:
 • boravak, smještaj i prehrana
 • njega i zaštita djece
 • različiti odgojno obrazovni postupci prema programu predškolskog odgoja i obrazovanja
Ciljevi programa
 • zadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta
 • cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala
 • oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi
 • uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti te usvajanja osnovnih moralnih vrijednosti kulture i tradicije kojoj dijete pripada
 • stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj
 • izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo
 • njegovanje mirotvornog ponašanja
 
Dječji vrtić Školjkica
Franje Fanceva 81, 23000 Zadar
INFORMACIJE:
023 220 097
OIB:
83243523992
ŽIRO RAČUN:
2503007-1100062409
Izrada: bIT
Prava pridržava: Dječji vrtić Školjkica